Mắc biển quảng cáo tại nhà dân thì có phải xin cấp phép không?

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Đối với biển hiệu thông thường (gồm tên cửa hàng, cửa hiệu, địa chỉ, điện thoại):

Bạn không phải thực hiện Thông báo quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng phải đảm bảo các nội dung theo quy định của Luật Quảng cáo và các quy định có liên quan về nội dung, kích thước, chữ viết, kỹ thuật lắp đặt.

2. Đối với biển hiệu có gắn yếu tố quảng cáo hoặc bảng quảng cáo đặt tại các công trình/nhà ở riêng lẻ (bao gồm bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên, mặt tiền công trình/nhà ở):

Bạn phải làm hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đồng thời khi lắp đặt bảng quảng cáo tại các công trình/nhà ở riêng lẻ, bạn phải tuân thủ theo các quy định tại Luật Quảng cáo, Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31/12/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời và các văn bản pháp lý liên quan.

Ngoài ra, nếu bảng quảng cáo của bạn có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào tường nhà, bạn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

Trình tự, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo như sau:

* Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

– Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

– Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định.

– Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

– Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

– Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo.

– Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

– Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định.

*Trình tự thực hiện

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Bạn có thể liên bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn cụ thể (Địa chỉ: đường Lý Thái Tổ – phường Lê Hồng Phong – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam).

Bản đồ chỉ đường: